แทงไม่อั้น, เว็บแทงหวย, แทงหวยไม่อั้น

ไหว้พระวัดอุปคุต วัดดัง วัดสวยเชียงใหม่ กราบสักการะพระบัวเข็ม

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
วัดอุปคุต

วัดอุปคุต เป็นหนึ่งในวัดชื่อดังของ เชียงใหม่ จังวหัดที่รวบรวมแหล่งไหว้พระ วัดสวยภาคเหนือ อยู่มากมายเอาไว้ภายในจังหวัด แต่ถ้าหากให้พูดถึงองค์พระที่มีชื่อเสียงแบบตะโกน ที่ทุกคนจะรู้จักกันดี หนึ่งในนั้นจะต้องมี พระอุปคุต ที่อยู่ภายใน วัดอุปคุด แห่งนี้นั่นเองครับ สายบุญคนไหนที่อยากไหว้ขอพรพระ วัดดังเชียงใหม่ ขอให้ตามเรามาได้เลย เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อม แล้วมาสักการะองค์พระกัน

วัดอุปคุต จังหวัดเชียงใหม่

วัดอุปคุต

พระอุปคุต นั้นมีความสำคัญต่อชาวเหนือเพียงใด ซึ่งทำให้ วัดอุปคุด มีความสำคัญมากมายตามไปด้วยเพียงนั้น ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีการจัดประเพณี ใส่บาตรพระอุปคุตเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งชาวเหนือมีความเชื่อว่าหากเดือนใดมีวันเพ็ญที่ตรงกับ “วันพุธ” หรือที่เรียกว่าวัน “เป็งปุ๊ด” พระอุปคุตนั้นจะแปลงกายเป็นเณรมาบิณฑบาตรตอนเที่ยงคืน หากใครได้ใส่บาตรพระอุปคุต ก็จะยิ่งได้บุญมากขึ้น ดังนั้นงานบุญประเพณีนี้จึงมีเอกลักษณ์อยู่ที่การใส่บาตรตอนเที่ยงคืนนั่นเอง

ประวัติของวัด

วัดอุปคุต

มีความเชื่อกันแต่โบราณมาว่า พระอุปคุต นั้นมีอิทธิฤทธิ์ปราบท้าววสวัตตี โดยมีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่าประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน ณ นครปาตลีบุตราชธานี (ปัจจุบันคือเมืองปัตนะ ภาคใต้ของประเทศอินเดีย) ด้านพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเป็นผู้ครองราชสมบัติอยู่ในขณะนั้น ท่านทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งได้ทำการจัดฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่ได้ถูกพญามารมาผจญ ท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตให้ไปปราบพญามารจนยอมพ่ายแพ้ จากนั้นพระอุปคุตก็ขึ้นชื่อในเรื่องทางปราบมาร ท่านมีอีกชื่อว่า “พระบัวเข็ม”

ความน่าสนใจของวัด

ภายในพระวิหารประดิษฐาน พระอุปคุต ไว้เป็นพระประธาน และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีน้ำมันเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเหนือ ถูกวาดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพ่อบุญปั๋ง พงษ์ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นศิลปินล้านนา อีกทั้งอาคารที่มีลักษณะแปลกตาอีกหลังหนึ่ง ก็คือ “หอเก็บพระพุทธรูปทรงลูกบาศก์” ที่ได้ยกพื้นสูงมีลายปูนปั้นประดับอยู่โดยรอบผนังด้านนอก ส่วนทวารบาลเป็นยักษ์ปูนปั้น บานประตูลงรักปิดทอง

วัดอุปคุต

และในปัจจุบันนี้ยังมีความเชื่อในหมู่ “ชาวไทยวน” ด้วยว่า พระบัวเข็มหรือพระอุปคุต นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ ในทุกวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ ชาวไทยวนจะเรียกว่าเป็น “วันเป็งปุ๊ด” พระอุปคุตจะทำการออกบิณฑบาตในร่างเณรน้อย และจะออกมาตอนเวลาเที่ยงคืน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดประเพณีตักบาตรกลางคืนขึ้นครับ

ประเพณีสำคัญภายในวัด

สำหรับประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวัน “เป็งปุ๊ด” หรือ “เพ็ญวันพุธ” นั้นเป็นการตักบาตรยามเที่ยงคืนในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ โดยที่ในแต่ละปีอาจจะมีแค่เพียงครั้งเดียว หรือมากกว่าหนึ่งครั้ง หรืออาจไม่มีเลยก็เป็นได้ ซึ่งสามารถพบได้มากในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เนื่องจากได้รับเอาอิทธิพลจากพม่ามาเมื่อครั้งอาณาจักรล้านนาตกเป็นเมือง ขึ้นของพม่า

ตามตำนานนั้นเชื่อกันว่าวันเป็งปุ๊ดเป็นวันที่ “พระอุปคุต” หรือ “พระบัวเข็ม” ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธานุภาพ และฤทธิ์เดชเกรียงไกร ทั้งยังมีชื่อเสียงในการปราบพญามารและกำจัดสิ่งชั่วร้ายและยังเป็นพระเถระสำคัญในช่วงสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช จะทำการละบำเพ็ญฌานจากใต้ท้องสมุทร เพื่อมาโปรดสัตว์โลก โดยพระอุปคุตจะทำการปลอมตัวเป็นเณรน้อยออกบิณฑบาตในยามเที่ยงคืน หากผู้ใดที่ได้ทำบุญตักบาตรกับพระอุปคุตแล้วเชื่อกันว่าจะได้รับบุญมาก มีความร่ำรวย อีกทั้งยังเป็นสิริมงคล และได้รับความคุ้มครองจากพระอุปคุตอีกด้วย จึงทำให้ชาวล้านนาเตรียมจัดเตรียมอาหารและออกมาใส่บาตรกันในยามค่ำคืนเป็น จำนวนมาก

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดอุปคุด อันมีตำนานเกี่ยวเนื่องกับพระอุปคุตและเป็นเพียงวัดหนึ่งเดียวในดินแดนล้าน ที่ทำการสืบสานประเพณีตักบาตร วันเป็งปุ๊ด มาแล้วไม่ต่ำกว่า 250 ปี ซึ่งมักจะมีการจัดงานใหญ่ขึ้นเช่นกัน โดยพระสงฆ์จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารหลวงตั้งแต่เวลา 22:00 น. ก่อนขบวนพระสงฆ์และสามเณรจะออกบิณฑบาตหลังเวลาล่วงเข้าเที่ยงคืนวันเพ็ญ

วัดอุปคุต

ที่ตั้งของวัดอุปคุด

สถานที่ตั้ง : ถนนท่าแพ ด้านสะพานนวรัฐ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

วิธีการเดินทาง

1.โดยรถยนต์ส่วนตัว : ขับรถลงจากสะพานสี่แยกมาประมาณ 10 เมตร จะเห็นวัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ

2.โดยรถสาธารณะ : สำหรับใครที่ไม่อยากขับรถไปเอง สามารถโดยสารรถสองแถวสีแดงที่ให้บริการรอบเมืองได้ครับ ค่าโดยสารแล้วแต่ระยะทางที่ขึ้นมา

หากใครที่สักการะหรือนับถือ พระอุปคุต เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือน เชียงใหม่ ก็ไม่ควรพลาดมาไหว้ขอพรกันที่ วัดอุปคุต แห่งนี้เป็นอันขาด เพราะขึ้นชื่อว่าเป็น วัดดังเชียงใหม่ แล้วแบบนี้ อีกทั้งยังมีความเก่าแก่มาก ๆ ทั้งตัวของจิตรกรรมฝาผนังเองก็มีความงดงามหาชมได้ยากอีกด้วย มีเวลาก็แวะมาเที่ยวมาไหว้ขอพรชมสิ่งสวยงามกันดูครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

แอดมิน

แอดมิน

ความคิดเห็น

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

เรื่องเด่น

Scroll to Top