แทงไม่อั้น, เว็บแทงหวย, แทงหวยไม่อั้น

เที่ยวนครปฐม! วัดหนองพงนก กราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อมงคลนิมิต

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
วัดหนองพงนก

วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง) เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวไหว้พระ วัดสวยเมืองไทย ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ทั้งยังสามารถเดินทางไปแบบเช้า-เย็นกลับได้ด้วยครับ วัดแห่งนี้มีความสวยงามแปลกตา โดยมีพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ ที่มีความวิจิตรงดงามประดิษฐานอยู่บริเวณด้านทางเข้า รวมทั้งภายในพระอุโบสถยังมีมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย “หลวงพ่อมงคลนิมิต” ที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คาดการณ์ว่ามีการสร้างขึ้นมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีอายุมากว่า 400 ปี วันนี้ วัดสวยนครปฐม จะขอพาทุกท่านไปเที่ยวทำบุญไหว้พระที่วัดแห่งนี้กันครับ

วัดหนองพงนก จังหวัดนครปฐม

ประวัติและความเป็นมา

วัดหนองพงนก

ประวัติความเป็นมาของวัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก) นั้นพระอาจารย์เวียนท่านได้บอกว่า ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดหนองพงนก ติดปากกันเสียมากกว่า วัดเจริญราษฎร์บำรุง นั้นอยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้มีการตั้งวัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2534 โดยที่เขตวิสุงคามสีมา มีความกว้าง 40 เมตร และความยาว 60 เมตร มีที่ดินตั้งวัดอยู่ที่ประมาณ 39 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา

การก่อสร้างวัดได้ถูกริเริ่มโดยผู้ใหญ่ เจริญ เล้าอรุณ ได้ยกที่ดินของตนเองให้ก่อสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2518 เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินตรงจุดนี้เหมาะแก่การสร้างวัด เพื่อให้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ ดังนั้นจึงดำเนินก่อตั้ง โดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อปลูกสิ่งก่อ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ เมรุ โรงครัวพระ วิหาร รวมถึงการนำสาธารณูปโภคเข้ามายังวัด ส่วนพระอุโบสถ ถูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมีความกว้าง 7 เมตร และยาว 21 เมตร โครงสร้างของโบสถ์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะทรงไทย สโดยใช้งบประมาณ 3 ล้านบาทเศษ โดยอาศัยแรงศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกัน จนกระทั่งเกือบที่จะสมบูรณ์

สาเหตุที่วัดมีชื่อว่า “เจริญราษฎร์บำรุง” มาจากการเอาชื่อของผู้บริจาคที่ดินให้วัด และการร่วมกันช่วยทนุบำรุงรักษาวัดของราษฎร จึงได้เอา 2 ประโยคนี้มารวมกันเป็นชื่อ วัดเจริญราษฎร์บำรุงสามารถเห็นได้จากเวลาวัดจัดงานบุญครั้งใด ก็จะได้รับการร่วมมือความสามัคคีจากคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นส่วนมาก โดยมีเจ้าอาวาสที่ขึ้นปกครองก่อนหน้านี้อยู่ 2 รูป คือ 1.พระอธิการแหวน โกสโร และ 2.พระปลัดสมยศ ธมฺรโส

หลวงพ่อมงคลนิมิต นั้นเป็นพระพุทธรูปศิลาแกะสลักทั้งองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังเป็นที่นับถือของชาวบ้านหนองพงนกรวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย หลวงพ่อมงคลนิมิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย จากคำบอกเล่าความเป็นมาในการสร้างหลวงพ่อมงคลนิมิตนี้ มีการสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งหากนับอายุปัจจุบันนั้นมากกว่า 400 กว่าปี และไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นคนสร้างขึ้นมา แต่ถูกค้นพบ ณ วัดร้างแห่งหนึ่งใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

ความน่าสนใจของวัด

วัดหนองพงนก

ภายในพระอุโบสถมีความสวยสดงดงามวิจิตร ด้วยไม้แกะสลักที่มีความประณีต โดยมี พระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิ์ (พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์) ตั้งตระหง่านเป็นพระประธานประจำอุโบสถ ถือได้ว่าเป็นปางที่สามารถหาชมได้ยากยิ่งในประเทศไทยของเรา ณ ตอนนี้เลยครับ และนอกจากนี้ บริเวณหน้าด้านอุโบสถ ยังมีพระพุทธรูป ตั้งประดิษฐานอยู่โดยรอบ ซึ่งมีความงดงามอย่างมากอีกด้วย

อุโบสถประตูชั้นที่ 1 : เราจะพบกับพระพุทธรูป 3 องค์ โดย องค์ที่ 1 ก็คือ “หลวงพ่อมงคลศากยมุนี” / องค์ที่ 2 อยู่ตรงกลาง ก็คือ “หลวงพ่อมงคลนิมิต” และสุดท้าย องค์ที่ 3 “หลวงพ่อมงคลศรีศาสดา” ไล่เรียงไปตามลำดับจากซ้ายไปขวา โดยบริเวณนี้เราสามารถจุดธูป เทียน ถวายดอกไม้ ซึ่งทางวัดจะมีบทสวดคำบูชาหลวงพ่อมงคลนิมิตเอาไว้ให้

อุโบสถประตูชั้นที่ 2 : เราจะเห็นสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิ ซึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัด (พระพุทธรูปสีส้ม ) ทางด้านหน้าจะคำสวดบูชาให้เราได้สวดกัน หลังจากที่สวดบูชาเสร็จแล้ว ให้นำแผ่นทองคำเปลวไปติดพระพุทธรูปด้านหน้าสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิ ซึ่งจุดนี้ทางวัดได้จัดให้มีการทำบุญถวายสังฆทานอีกด้วยมีทั้งแบบชุดเล็ก-ชุดใหญ่

วัดหนองพงนก

รายละเอียดสถานที่ วัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก)

  • ที่อยู่ : ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/BFjiGPBTbp1ogESu8
  • เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่ 08.00 จนถึง 17.00 น.
  • โทร : 08-7166-3722
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watnongphongnok

วัดหนองพงนก เป็นอีกหนึ่งวัดในประเทศไทยที่มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณทางด้านหน้าพระวิหาร ซึ่งแต่ละองค์มีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมากอีกด้วยครับ หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดนครปฐม บอกเลยว่าห้ามพลาด วัดหนองพงนก วัดสวยนครปฐม แห่งนี้เป็นอันขาดเลยครับ ขอรับรองว่าจะต้องประทับใจ และทึ่งในความสวยงามอย่างแน่นอน

แอดมิน

แอดมิน

ความคิดเห็น

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

เรื่องเด่น

Scroll to Top