แทงไม่อั้น, เว็บแทงหวย, แทงหวยไม่อั้น

ที่เที่ยวไหว้พระ วัดมิ่งเมือง ชมศิลปะล้านนาโบราณ วัดสวยกลางเมืองเชียงราย

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
วัดมิ่งเมือง

ที่เที่ยวไหว้พระ เชียงราย วันนี้เราจะพาไปกันที่ วัดมิ่งเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งใน วัดสวยเมืองไทย ที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างลงตัว และยังอยู่คู่บ้านคู่เมือง มาอย่างช้านาน ซึ่งจะมีจุดเด่นที่สถาปัตยกรรม 2 แบบไวด้วยกัน นั่นก็คือ ไทใหญ่และล้านนา นั่นเองครับ จึงทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนใคร ถือว่าเป็น วัดดังเชียงราย ที่ไม่ควรพลาดไปไหว้พระทำบุญเมื่อไปเยือน เมืองเชียงราย เลยครับ

วัดมิ่งเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดมิ่งเมือง

วัดมิงเมือง มีสถานที่ตั้งอยู่บน ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่วัดแห่งนี้ มีบ่อน้ำโบราณซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกกันว่าว่า น้ำบ่อจ๊างมูบ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ มีซุ้มครอบเอาไว้ เป็นประติมากรรมปูนปั้นในรูปช้างหมอบ มีความเชื่อกันว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของผู้คนมาตั้งแต่โบราณ ที่เดินทางสัญจรเข้าออกเมือง จะมาหยุดพักกายบริเวณประตูเมืองเพื่อดื่มน้ำ และล้างหน้าล้างตาเพื่อให้เกิดสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มเดินทางออกหรือ มุ่งเข้าสู่เมืองเชียงราย

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดมิงเมือง สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาเลยครับ ด้วยหลักฐานตามประวัติการก่อสร้าง หรือจะเป็นหลักฐานที่มาจากคำบอกเล่าของคนโบราณว่า ผู้ที่สร้างวัดมิงเมือง นั้นก็คือ มหาเทวีอุษาปายะโค มเหสีของพ่อขุนเม็งรายฯ และท่านยังเป็นธิดาของกษัตริย์พม่าเมืองหงสาวดี ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในแผ่นทองคำจารึกเป็นภาษาพม่า วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ปฏิธรรมของ พระนางเทพคำขยาย ซึ่งก็คือ พระมารดาของพ่อขุนเม็งรายฯ โดยพระองค์จะทรงเสด็จเดินทางมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ และยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระองค์อีกด้วย และในวันนี้ วัดดังเชียงราย จะขอพาทุกท่านไปเที่ยวชมวัดแห่งนี้เองครับ

วัดมิ่งเมือง

วัดมิงเมือง นั้นยังมีชื่อเรียกว่า วัดเงี้ยว ตามแบบคนไทใหญ่ หรือที่ชาวเชียงรายเรียกกันว่า วัดจ๊างมูบ (ช้างหมอบ) โดยนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่า ในครั้งที่จะทำการอัญเชิญพระแก้วมรกตออกจากเชียงรายไปสู่เมืองเชียงใหม่ ช้างทรงของพระแก้วนั้นได้หมอบคอยอยู่หน้าวัดมิงเมืองแห่งนี้ ก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังเมืองเชียงใหม่ จึงทำให้ชาวบ้านนั้นเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดช้างมูบ ตั้งแต่นั้นมาเมืองเชียงรายก็ได้รกร้าง และก็ได้รับการบูรณะโดยชาวไทใหญ่ที่ได้ถูกกวาดต้อนมาจากนโยบายเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง เพราะก่อนที่จะเริ่มทำการซ่อมแซมวัดจนให้มาเป็นรูปแบบอย่างเช่นปัจจุบันนี้ วัดมิงเมืองได้มีมีรูปทรง และสิ่งก่อสร้างเป็นรูปทรงแบบไทใหญ่ทั้งหมด นอกจากนั้นยังพบศิลปะพม่าในช่วงแรกที่สร้างวัดนี้อีกด้วย

ความน่าสนใจภายในวัด

1. องค์พระประธาน

วัดมิ่งเมือง

เป็นพระพุทธรูปปั้น ปิดทองลงรักทั้งองค์ เป็นศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์ ซึ่งได้มีการซ่อมแซมมาถึง 4 ครั้ง มีอายุราว ๆ 400 กว่าปี โดยครั้งหลังสุดนั้นช่างที่ก่อสร้างได้เพิ่มขนาดขององค์พระให้มีความใหญ่ขึ้น โดยมีหน้าตักกว้างอยู่ที่ขนาด 80 นิ้ว ซึ่งมีนามว่า “หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง” ที่มีพุทธลักษณะที่สวยสดงดงาม ตามพุทธศิลป์แบบเชียงแสนสิงห์ 1 ยุคต้นโดยเฉพาะที่ส่วนยอดพระเกตุโมฬี นั้นเป็นรูปดอกบัวตูมที่แกะสลักจากหินแก้วจุยเจีย หรือ แก้วโป่งข่าม โดยหินชนิดนี้เกิดขึ้นแค่เพียงดินแดนล้านนาเท่านั้น

2. องค์พระเจดีย์

เป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่อยู่คู่มากับวัด สร้างด้วยรูปแบบศิลปะล้านนา แต่เดิมนั้นก่อนการบูรณะจะเป็นรูปทรงพม่าทั้งหมด แต่ต่อมานั้นได้รับการบูรณะ ใหม่ โดยทำการสร้างเจดีย์บริวารตั้งไว้ทั้งสี่มุม ประดับด้วยฉัตรศิลปะรูปแบบพม่า ซึ่งชาวบ้านเรียกเจดีย์นี้ว่า “พระธาตุมิ่งเมือง” นอกจากนี้เจดีย์นี้ ยังมีความสำคัญ ก็คือ ได้เป็นที่เก็บรวบรวมประวัติของวัดไว้

วัดมิ่งเมือง

3. พระวิหาร

เป็นพระวิหารแบบไทใหญ่ประยุกต์ ที่มีการผสมผสานกับรูปแบบของวิหารอย่างล้านนา ภายในถูกตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักลงรักปิดทอง และประกอบด้วยการกรุฝ้าบนเพดานแบบไตรภูมิและบราลีนั้นเป็นรูปหงส์จำนวน 34 ตัว

4. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ชาวบ้านทั่วไป จะเรียกบ่อน้ำนี้ว่า “น้ำบ่อช้างมูบ” เพราะว่ารูปแบบของการก่อสร้างจะมีหลังคาเป็นรูปซุ้มโขง และประดับด้วยรูปปั้นของช้างทรงเครื่อง ซึ่งอยู่ในท่าหมอบ ซึ่งจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยสมัยโบราณนั้น บ่อน้ำแห่งนี้ได้ให้ประโยชน์แก่ชาวชุมชนตลาดเชียงรายอย่างมาก เพราะว่า เป็นบ่อน้ำเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ในบริเวณนี้ ทั้งใช้ในการตักดื่ม และตักไปขาย แถมยังเป็นสถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างด้านในเมืองและด้านนอกเมือง เมื่อชาวบ้านเดินทางไกลมาเพื่อจะเข้าเมือง ก็จะพากันแวะพักเพื่อดื่มน้ำที่บ่อนี้ก่อนค่อยเดินทางต่อไป

วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง คืออีกหนึ่งในวัดเก่าแก่ของเชียงราย ที่สามารถได้รอดพ้นมาจากสมัยสงครามโลก โดยตามประวัติที่มีการจารึกไว้ และเป็นวัดที่อยู่ในเมือง อีกทั้งวัดยังไม่ไกลจากหอนาฬิกา ล้านนา ซึ่งภายในวัดนั้นเงียบสงบ สวยงาม และมีบ่อน้ำอันศักสิทธิ์ ให้ประพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และยังได้เรียนประวัติศาสตร์สมัยล้านนา ถือว่าเป็นวัดเล็ก ๆ ในเมืองเชียงรายที่ วัดดังเมืองไทย ขอแนะนำให้ไปเยี่ยมชมเลย สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

แอดมิน

แอดมิน

ความคิดเห็น

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

เรื่องเด่น

Scroll to Top